در آستانه ی فصلی مَلَس...

 

از طرفی

 امروز  درست

 

دو  مِداد  و

چهار  روان نویس  و

هفت  دفترِ   نو  دارم...

 

که خودَش

بهترین  حسِ  دنیاست !

 

 

و از طرفی هم 

امروز. درست

 

 دو  ایست

که  چهار  شده 

و  هفتِ  همیشگی را

 

دیگر  ندارم 

 

 

و  این  است

شروعی  عجیب.

برای...

 

پایانِ فصلی   سرد   !

 

 گرم  ؟

 

 

 مُعتدل  شاید...

 

    

/ 1 نظر / 50 بازدید
hosna

سلام عزیزم زیبا بود..